• Home
  • Genel
  • Yakın Tarihin Kara Delikleri kitabınızda Vahdettın’in Sevr’i …

Yakın Tarihin Kara Delikleri kitabınızda Vahdettın’in Sevr’i …

Soru :
Yakın Tarihin Kara Delikleri kitabınızda Vahdettın’in Sevr’i imzalamadığını, çünkü meclisin dağılmış olduğunu yazmisinız ama 11. sınıf Tarih ders kitabında Vahdettin’in bir kurul toplayıp anlasmayı imzaladığı yazıyor. Böyle bir şey var mı?
Sümeyye Fırat


Cevap :
Orada bahsedilen toplantı, Sevr’in heyetimizce imzalanmasından önce, meclis kapalı olduğu için toplanan “saltanat şurası”dır. Bu bir tavsiye kuruludur ve meclis gibi bağlayıcı değildir kararları. Üstelik antlaşmadan önce toplandığı için antlaşmayı onaylaması diye bir şey sözkonusu olamaz. Onay bir antlaşma imzalandıktan sonra olur ve bir antlaşma ancak meclis ve devlet başkanı onayladıktan sonra hukukî sürecini tamamlayıp yürürlüğe girer.
Gerçi heyetimiz 10 Ağustos 1920’de imzaladı Sevr’i ama o sırada kapalı olduğundan mecliste görüşülemedi ve dolayısıyla padişahın masasına hiç gelemedi. Saltanat şurası’nın da tam bize anlatıldığı gibi olmadığını yazmıştım aynı kitabımda.

Bir cevap yazın