• Home
  • Genel
  • İnönü’yü Hitler’e ilk benzeten kimdi?

İnönü’yü Hitler’e ilk benzeten kimdi?

İnönü’yü Hitler’e ilk benzeten kimdi?
İstiklal Savaşı yıllarında İstanbul’a gazeteci kimliğiyle gelmiş olan Nobel Ödüllü yazar Ernest Hemingway, “Mustafa Kemal’in kimselerin unutamayacağı, İsmet Paşa’nın da kimselerin hatırlamayacağı bir yüzü var.” gözleminde bulunur.
Ünlü romancı bu sözleri söylerken, herhalde İnönü’nün 90 küsur yıl sonra dahi manşetlerden inmemeyi başaracağına ihtimal veremezdi.
Ancak İnönü öylesine bir kapalı kutudur ki, korkarım tam olarak açılmasına 21. yüzyılın ilk yarısının bile nefesi yetmeyecektir.
Başbakanken eleştirilemezdi. Cumhurbaşkanıyken hiç eleştirilemedi. 1950’de Demokrat Parti’ye iktidarı eski defterleri açmama şartıyla devrettiği için eleştiriden yırttı. 27 Mayıs’ta yeniden kutsandığı için kimse yan bakamadı…
Velhasıl, kapanmamış bir hesap var ortada. O kadar ki, İnönü’nün fiilen yaklaşık 50 yıl (30 yılı bizzat, 20 yılı da el altından) süren baş döndürücü uzunluktaki iktidar devrinin yeni yeni çözülmeye başladığını söyleyebiliriz.
Mesela onun Amerikan mandacısı olduğunu henüz tartışmadık. Kâzım Karabekir’in “İstiklal Harbimiz” adlı kitabına aldığı bir mektup, Atatürk Samsun’a çıktıktan çok sonra bile İnönü’nün Amerikan mandacısı olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.
Tarih: 27 Ağustos 1919. Albay İsmet şöyle yazıyor İstanbul’dan Erzurum’a:
“Eğer Anadolu’da halkın Amerikalıları herkese tercih ettikleri zemininde Amerika milletine müracaat edilse pek ziyade faydası olacaktır deniliyor ki, ben de tamamıyla bu kanaatteyim. Bütün memleketi parçalamadan bir Amerika’nın murakabesine tevdi [denetimine emanet] etmek, yaşayabilmek için yegâne ehven çare gibidir.”
Ancak Karabekir Paşa’nın mektubu yorumlayışı daha da çarpıcıdır. Ona göre bu mektupta bir düşünce (mülahaza) değil, bir “ruhî hastalık” dile gelmiştir. Arkasından İnönü için “müstebid (despot) ruh” ve “hâris (hırslı) dimağ” tabirlerini kullanır.
Atatürk’ün yerine Çankaya Köşkü’ne çıkınca ilk işinin, Bakanlar Kurulu’nun dış görünüşüne çekidüzen vermek olduğunu biliyoruz. “Cumhuriyet” Gazetesi’nin eski sahibi Nadir Nadi, “Perde Aralığından” adlı anılarında Milli Şef’in, bir ara bakanların, hatta Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun bıyıklarına taktığını ve kestirmeleri için baskı yaptığını söylüyor. Zekeriya Sertel’in hatıratında ise şu keskin nota rastlıyoruz:
“İnönü Cumhurbaşkanlığına geldikten sonra diktatörlüğü artırdı. “Tek millet, tek parti, tek şef” diye bir sistem kurdu. [Bu, Hitler’in Almanya için bulduğu slogandı- M.A.] Millet o demekti, parti demek o demekti.”
Milli Şef’in demokrasi anlayışını buradan ölçüp biçebilirsiniz aslında ama Hitler’e duyduğu teveccüh, onu çok daha ileri noktalara taşımıştır.
16 Nisan 1939 tarihli gazetelerde ilginç bir haberle karşılaşıyoruz. Bir grup fötr şapkalı ve takım elbiseli (çoğu) bakan ve milletvekilinden oluşan bir grup “elçi”, Sirkeci Garı’nda gazetecilere poz vermişlerdir. Bunlar sırasıyla Bayındırlık Bakanı Ali Fuad Cebesoy, emekli General Pertev Demirhan, Genelkurmay 2. Başkanı Asım Gündüz, o tarihlerde milletvekili yapılmış üç gazeteci, Falih Rıfkı Atay, Hüseyin Cahit Yalçın ve Necmettin Sadak’tır. Ne için gitmektedirler biliyor musunuz? Hitler’in 50. yaş gününü kutlamak üzere. Tabii Milli Şefimizin tebrik ve selamıyla! Nitekim Hitler, heyeti yarım saatliğine kabul etmiş ve Milli Şef’e samimi teşekkürlerini bildirmiştir.
1941’e geldiğimizde 15 Mayıs’ta Hitler’in Milli Şef’e “dostane bir mesaj” gönderdiği haberini manşetten okuruz. 21 Haziran’da ise “Führer ile Milli Şef arasında samimi tebrikler” haberi vardır. Bu dönemde Türkçü yayınlarda bir patlama yaşandığına tanık olunur. Ancak Müttefiklerin zoruyla 1944’te bu yayınlar yasaklanır, Türkçüler de tabutlukları boylar.
Aslında Hitler, Atatürk döneminden başlamak üzere bilinçli bir politika gütmüş ve Türkiye’den büyük miktarlarda hammadde çekmiştir. (Özellikle de savaş sanayii için ihtiyaç duyduğu kromu). Karşılığında Türkiye silah almak ister ama vermezler. Bunun yerine mamul madde satın almaları istenir. Nazi Almanya’sına krom satışı, Müttefiklerce 1944’te Türkiye’ye bir nota verilinceye kadar devam edecektir.
Görüldüğü gibi İnönü döneminde sadece Hitler’in bıyığına imrenilmemiş, 19 Mayıs gösterileri dahil pek çok alanda Naziler bal gibi örnek alınmıştı. Tabii basına talimatlar verilmesi, manşetlerin kaç punto ile atılması gerektiği gibi yukarıdan emirler, süresiz keyfi gazete kapatma rezaletleri de benzerlikler arasındaydı.
İşin garip tarafı, şimdi bize İnönücülük taslayan “Cumhuriyet” gazetesinin, Milli Şef döneminde kapatılan ilk gazete olmasıdır. Kurucusu Yunus Nadi ile oğlu Nadir Nadi’nin daha Milli Şef safını belirlemeden önce Alman yanlısı bir tavır içine girmiş olmaları (ne hadlerine!) “Cumhuriyet”in aylarca kapalı kalmasıyla ödüllendirilmiştir! (Ne var ki, 1941’den sonra bu defa Almancılık geçer akçe olacaktır.)
Gazetesinin kapatılması Yunus Nadi’yi derhal harekete geçirmiş, eski dostu İnönü’yle görüşüp meseleyi halletmek istemiştir. Lakin ne mümkün! Bir çözüm yolu bulur ve doğru Ankara Garı’na gider. Milli Şef’i karşılayanlar arasına katılarak derdini anlatmaktır niyeti. Ancak hiç beklemediği bir tepki alır. “Ticari maksatlar uğruna siyasi yazılar yazılmasına müsaade edemezmiş.” Milli Şef. “Katiyen müsaade edemem” der ve Yunus Nadi’nin elini bile sıkmadan çıkar gider.
İşte oğul Nadir Nadi’nin patladığı an budur. “Perde Aralığından”a, bugünkü tartışmalara ışık tutmak istercesine şu zehir zemberek satırları not düşer:
“Sorumsuz bir cumhurbaşkanı nasıl olur da tıpkı Hitler gibi, Mussolini gibi hakaret edercesine uluorta bir arkadaşını paylardı?”
Anlaşılan, Nadir Nadi, “Hitler ve Mussolini gibi” birisiyle karşı karşıya olduğunu cici gazeteleri kapatılınca anlamış. Peki ezanı Arapça okudu diye falakaya yatırılanların, Kur’an öğretiyor diye hapse girenlerin feryatlarını gazetelerinde yıllarca “Kara irtica hortluyor” diye yüreklerini soğutarak verenlerin feryat etmeye hakları var mıydı? Hitler’in ‘uzun bıçağı’nın bir gün kendilerini de keseceğini düşünememişler miydi? m.armagan@zaman.com.tr

Mustafa Armağan

***

Mustafa Armağan

1941’e geldiğimizde 15 Mayıs’ta Hitler’in Milli Şef’e “dostane bir mesaj” gönderdiği haberini manşetten okuruz. 21 Haziran’da ise “Führer ile Milli Şef arasında samimi tebrikler” haberi vardır.

09 Mayıs 2010, Pazar

Bir cevap yazın