• Home
  • Genel
  • Öncelikle tarihe başka bir pencereden …

Öncelikle tarihe başka bir pencereden …

Soru :
Öncelikle tarihe başka bir pencereden bakıp sevmemi sağladığınız için teşekkür etmek istiyorum. Kitaplarınızı büyük bir zevkle okuyorum. Osmanlı’nın Mahrem Tarihi adlı eserinizin 1. baskısı bende mevcut ve dikkatimi çeken bir nokta oldu. III. Murad bahsinin girişinde Muradi mahlasıyla yer alan “Uyan ey gözlerim gafletten uyan” sözlerine aşina olduğumuz ilahinin IV. Murad bahsinde (sayfa 115) IV. Murad’a ait olduğunu yazmışsınız. Benim bir yanlış anlamam mı söz konusudur diye size danışmak istedim.

Ayşe Şencan


Cevap :
Güftenin kime ait olduğu henüz tam olarak aydınlığa kavuşmuş değil. Bazıları III. Murad’a ait olduğunu söylerken, diğerleri (mesela metinde zikrettiğim gibi Yılmaz Öztuna) IV. Murad’ın olduğunu söylüyorlar.
Takdir edersiniz ki, bu tip sorunları böyle genel bir kitapta çözümlememiz mümkün değildir. Onun için
kaynaklarını vererek zikretmekle yetindim. Açıklığa kavuşursa müteakip baskılarda düzeltebilirim.

Bir cevap yazın