• Home
  • Genel
  • Osmanlı İmparatorluğunda padişahlığın babadan oğula …

Osmanlı İmparatorluğunda padişahlığın babadan oğula …

Soru :
Geçenlerde bir yerde Osmanlı İmparatorluğunda padişahlığın babadan oğula geçmediğini söylediniz, bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz?
Nuri Ars


Cevap :
Sanırım sözünü ettiğiniz konuşmada I. Ahmed’den sonraki saltanat sisteminde vuku bulan değişimden söz etmiştim. I. Ahmed’den sonra, çocukları küçük olduğu için saltanat kardeşi I. Mustafa’ya geçmiş, ondan sonra da padişahlığın babadan oğula geçme şartı kalkmıştı. 1687’den itibaren ise doğum tarihi esas alınmıştır. 1876’da Kanun-i Esasi ile bu kural anayasaya da girmiştir.

Bir cevap yazın