• Home
  • Genel
  • Osmanlı’nın en zayıf halkası

Osmanlı’nın en zayıf halkası

Leibniz, filozofluğunu bir kenara bırakmış, Mısır’ın, kara ve denizlerde imparatorluk olmak isteyenler için en mükemmel ülke olduğunu yazabiliyordu… Mısır, Osmanlı’nın en zayıf halkasıydı. Oradan saldırdılar. Bugün en zayıf halkamızın neresi olduğunu söylememe gerek var mı?

Bir “gençlik taşkınlığı” mı, yoksa Doğu’yu Hıristiyanlaştırmayı ve “barbar” dediği Osmanlılardan kurtarmayı amaçlayan dinî bir takıntı mı? Alman filozofu Leibniz’in henüz 24 yaşındayken kaleme aldığı Mısır’ı işgali projesinden söz ediyorum.

Metafizik âlemdeki soyut meseleleri çözmek için ter döken bir filozofun kârı mıdır bir Kral’a bir başka ülkenin toprağını işgal tasarısı sunmak? Ama sunuldu. Hem de en acımasız cinsinden.


14. Louis’ye sunulan projelerden birinin kapağında Fransızların Çanakkale’yi ve onu koruyan bıyıklı Türkleri esir alışları resmedilmiş.
(Küçük resim: 1. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).)

Batılı diplomatları, gezginleri, din adamlarını, bilginleri, askerleri anladık da filozoflara ne oluyor? Onların derdi neydi Osmanlı ile? Hazırlanacak güçlü bir donanmayla Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’u bombalamaktan tutun da İstanbul’u açlıktan teslim olmak zorunda bırakmaya kadar onlarca proje 14. Louis yönetimindeki Fransa’nın parıltılı salonlarında o masadan bu masaya uçuşuyordu:

“Türkler için kötü akıbetin her türlüsü öngörülmüştür: En müsamahalılar onları toplu halde Hıristiyanlığa geçirmeye hazırlanırken, başkaları çöllere sürülmelerini yahut dünyanın dört bir yanına dağıtılmalarını önermekte, nihayet kalpleri en az yumuşak olanlar da yeryüzünde ne kadar Türk varsa hepsinin kılıçtan geçirilerek ortadan kaldırılmasını uygun görmektedir.” (Faruk Bilici, “XIV. Louis ve İstanbul’u Fetih Tasarısı”, TTK: 2004, s. 3-4.)

Kalbur üstü zevatın Osmanlı’nın paylaşımına dair projeleri bekliyordu karanlık çekmecelerde. En şaşırtıcı olanı, hiç kuşkusuz filozof Leibniz’in “Mısır’ı İşgal Planı”ydı.

“Çocuğu elde etmek için annesini yakalamak.” 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’ni ele geçirmek isteyen Avrupalıların kafasındaki sinsice formül buydu. Ancak buradaki “anne”, Osmanlı değil, onu besleyen Mısır’dı. “Çocuk” dedikleri de, Mısır’ın verimli topraklarıyla beslediği Osmanlı Devleti’ydi. Demek ki hedef belliydi: Osmanlı Devleti’ni çökertmek için “annesi”ni kaçırmalı ve “çocuk”un teslim olması sağlanmalıydı.

Bunun için kitaplar ve raporlar yazıldı, planlar ve teklifler kuyruğa girdi. Bakın, felsefe tarihine “monadlar teorisi”yle geçmiş bulunan Leibniz, filozofluğunu bir kenara bırakmış, Mısır’ın, kara ve denizlerde imparatorluk olmak isteyenler için en mükemmel ülke olduğunu yazabiliyor ve soruyordu:

“Eskiden bilimlerin annesi, tabiatın en zengin ibadethanesi, bugün Muhammediliğin [İslam’ın] sinsilik yuvası olan bu kutsal toprağı, bu Doğu’nun ambarını, Avrupa ve Hindistan’ın bu deposunu Hıristiyanlık neden kaybetti?”

Oysa filozof yanılıyordu. Mısır gerek Osmanlı, gerekse bölge açısından eski önem ve ağırlığını kaybetmişti. Ticaret eksenleri Atlas ve Hint okyanuslarına kaymıştı. Onu yanıltanlar, Mısır’daki Osmanlı kuvvetlerinin sayısını olduğundan küçük, gelirlerini de yüksek gösteren seyyah kılığındaki istihbarat elemanlarıydı.

Tam 4 yıl boyunca düşünüp taşınmıştı filozof. Osmanlı’nın “annesi” nasıl kaçırılırdı? Gençliğinin gür enerjisini bu takıntıya harcamıştı.

Nicedir birbirine düşmüş olan Avrupalıların önüne yönelecekleri cazip bir hedef koymak istiyordu: Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalayıp yıkmak. Mısır fethedilir edilmez Osmanlı çökmeye başlayacaktı. Bu çıplak gerçeği neden görmek istemiyorlardı?

Bu arada genç filozofun Kutsal Alman İmparatorluğu’nun en güçlü din adamı Jean-Philippe de Schoenborn’un danışmanlığını yaptığını ekleyelim. (Felsefe tarihlerimiz, güya “evrensel” filozof diye tanıtılan Leibniz’in katı bir Hıristiyan olduğu ve din adamlarına danışmanlık yaptığı konusunda nedense suskun kalır.)

Alman bir din adamının danışmanı olduğu halde neden Fransa Kralı’na teklifte bulunmaktaydı peki? Çünkü Fransa’nın Osmanlı ile ilişkileri öteden beri iyiydi. Bu durum Avrupa’da rahatsızlık doğurmaktaydı; Osmanlı ile Fransa’nın aralarının açılması gerekliydi. Fransa’nın bu aptalca dostluğu yüzünden Avrupa’da birlik bir türlü sağlanamamaktaydı. Onu sağlamanın yolu da, Osmanlı’yı dostunun eliyle vurmaktan geçecekti.

Mısır, Fransa Krallığı tarafından ele geçirilince yeryüzüne barış hakim olacak, hatta filozofun Osmanlılara benzettiği “kurtlar ve vahşi hayvanlardan” başka savaşacak kimse kalmayacaktır! Leibniz Osmanlı insanını vahşi hayvan yerine koyar ve bundan en ufak bir hicab da duymaz. (“Aptal” ve “kafasız” dediğini de biliyoruz.)

Ocak 1672’den itibaren rapor üstüne rapor gönderir Kral cenaplarına. İşgal için 30 bin asker yeterlidir. Ani bir baskın halinde İstanbul’dan yardım gönderilene kadar Fransızlar işi rahatça bitirecektir. Kalelerin hal ve durumlarını teker teker anlatacak kadar ayrıntıya iner. Gizlice çıkarma yapılacak, kıyılar derhal işgal edilecek, Anadolu ile Suriye’nin bağlantısı koparılacak, böylece İstanbul’dan yardım gelse dahi faydası olmayacaktı. “Belki de Allah halkını artık ziyaret edecektir!” diyor ve ekliyordu: “Şimdi biz istersek, saat geldi çattı.”

Saat geldi, çattı, öyle mi?

İşgal projesine şüphesiz Osmanlı bünyesinde yaşayan Hıristiyanlar da katkıda bulunacaklardı. Hatta (burası çok güncel) özgürlüklerine kavuşma ümidindeki Kürtler ve Araplar da ayaklanmaya hazır olacaklardı (Kürt isyanının 1670’lerdeki bu tezahürü ne ifade ediyor?). İstanbul, Kahire ve İzmir Hıristiyanları Batı’dan gelecek “Kurtarıcı şeflerini” sevgiyle karşılamaya hazırlardı nasıl olsa. Ian Almond’un dediği gibi Leibniz’in hümanizmi Belgrad ve Cebelitarık’ın ötesine geçmiyordu. Oralarda insan yaşamıyordu çünkü!

Osmanlı’yı Mısır’dan vurma projesini Kral uygulamaya geçirmedi gerçi ama ondan tam 125 yıl sonra Napolyon bu projeyi okumuş ve ertesi yıl da denize açılmıştı. Nil nehri ve piramitlerin büyüsü, en önemlisi de dünyanın hakimi olma tutkusu onu bir mıknatıs gibi çekiyordu.

Gerçi bu tehlikeli girişimden İngilizler hoşlanmamış ve Nelson’un gemileri Ebukır’da Napolyon’a gereken dersi vermişlerdi ama bir asır sonra aynı işgal projesini kendileri üstlenecek ve 1882’de (Leibniz’in mektubundan tam 210 yıl sonra) Osmanlı’nın annesi kabul ettikleri bu verimli toprakları kendileri işgal edeceklerdi.

Mısır, Osmanlı’nın en zayıf halkasıydı. Oradan saldırdılar. Bugün en zayıf halkamızın neresi olduğunu söylememe gerek var mı?

26 Ağustos 2012, Pazar

2 Comments

  • Mehmet Günen

    4 Eylül 2012 at 21:53

    Bugün en zayıf halkamızın neresi olduğu konusunda fikre sahibim fakat tam emin olamadım. Bu konuda bilgilendirebilir misiniz beni? Malumunuz, sahip olduğumuz çoğu bilgi bize başkalarının kabul ettirdikleri. Farklı düşünürsek aykırı oluyoruz. Çok faydalı bilgiler öğrendim sizden sayın Mustafa Armağan bey. Yazılarınızı yorumlarınızı çok takdir ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.

    Cevapla

Bir cevap yazın