Fatih Sultan Mehmed Han’ın …

Soru :
Fatih Sultan Mehmed Han’ın tahta oğlu Bayezid’in geçmesini vasiyet ettiği doğru mudur?
Özgün Düzgün


Cevap :
Bizim kaynaklarımızda böyle bir bilgiye rastlanmaz. Ancak eski Fransızca ile yazılmış çağdaş bir eserde, Gebze’de hastalanınca yerine Bayezid’in geçirilmesini vasiyet ettiği yazılıdır. Bir de şehzadelerin başkente yakın bir sancağa atanmaları, onların babaları öldüğünde tahta diğerlerinden daha erken ulaşmalarını sağlıyordu.
Dolayısıyla başkente yakınlık, bir yerde o şehzadenin padişahın gözdesi olduğuna işaret sayılmıştır. Nitekim Fatih öldüğünde Beyazıt Amasya’daydı, Cem ise Konya’da. Dolayısıyla Fatih’in gönlünde Bayezid’in yattığını bu karineden yola çıkarak söyleyebiliriz.

Bir cevap yazın