Bir soru Bir cevap

Soru :
Osmanlı Padişahlarına lakapları neye göre takılırdı? Padişahın izni ve haberi dahilinde mi takılırdı?
Hüseyin Kusutoğlu


Cevap :
Lakab, bir insana asıl isminden sonra verilen unvan demektir. I. Bayezid’e ‘Yıldırım’, I. Selim’e, ‘Yavuz’ denilmesinde olduğu gibi. Bunun resmi izinle olması sözkonusu değildir, daha çok o insanın
baskın bir özelliğini belirtir. Ancak ‘lakab’ın çoğulu olan ‘elkab’ veya 1846’dan sonra resmileşen şekliyle ‘elkab-ı resmiye’, resmi görevlilere isimlerinden sonra verilen ve rütbelerini belirten bir unvandır,
kişi hangi rütbede ise o rütbeye mahsus elkab ile anılırdı (izzetlu, fehamutlu, rif’atlu gibi).
Geniş bilgi için bkz. Mehmet Zeki, Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, İst. 1946, s. 521.=

Bir cevap yazın