• Home
  • Genel
  • Atatürk “bayrak inkılabı” da yapmak istemiş

Atatürk “bayrak inkılabı” da yapmak istemiş

Atatürk “bayrak inkılabı” da yapmak istemiş
Cumhuriyet’in Osmanlı’dan kopmuş yepyeni bir devlet olduğu söylenir. Atatürk döneminde devletin isminden hukuk düzenine, yazısından ideolojisine kadar değiştirilmedik pek az şey kalmıştır.Ancak inkılap fırtınasında bir tek Osmanlı sembolüne dokunulmadı.
O da, İstiklal Marşı’nda çehresini çatmasından tarifsiz kederlere düştüğümüzü her gün haykırdığımız ay yıldızlı al bayrağımızdı.
Peki neden dokunulmadı acaba al bayrağa? Hiç değiştirilmesi gündeme geldi mi? Geldiyse nasıl? Ve Atatürk ay yıldızlı bayrak yerine hangi bayrağı getirmeyi düşünmüştü?
Bu konular öteden beri konuşulur ama yazılı değil de, sözlü kaynaklara dayanırdı. Burada yazılı bir kaynağa dayanarak Atatürk’ün Türk bayrağını değiştirmeyi düşündüğünü fakat bir sebeple vazgeçtiğini göreceğiz.
Kaynak, Atatürk’ün yakınında bulunmuş ve Zübeyde Hanım’la yaptığı görüşmeler sayesinde aile kökenleri konusunda bizi kısmen aydınlatmış bulunan Enver Behnan Şapolyo’dur. Yazının künyesi: “Atatürk ve bayrak”, Türk Kültürü, sayı: 97, Kasım 1970, s. 30-31.
Enver Behnan Şapolyo, Atatürk’ün yaveri Muzaffer Kılıç’la çok samimidir. Devrimlerin hızla sürdüğü günlerden birinde olmalı, Şapolyo sorar, Kılıç da cevaplar:
– Atatürk bayrağımızı değiştirmeyi düşünüyor mu? Sen bir şey duydun mu?
– Gök bayrağı kabul etmeyi düşünüyor!
– Gök bayrak mı?
– Evet! Atalarımızın kullandığı gök renkli bayrağı[n] yeni devletin bayrağı olmasını düşünüyor, fakat daha bir şey yok!
“Gök renkli bayrak”, yani Göktürklerin Cumhurbaşkanlığı forsunda da yer alan mavi zeminli ve ortasında da bozkurt kafası bulunan bayraktır Atatürk’ün kafasındaki Cumhuriyet’in bayrağı…
Merakını yenemeyen Şapolyo, işin peşini bırakmaz. Atatürk’ün Türk bayrağı olarak, gök bayrağı düşünüp düşünmediğini, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a da sorar. Bayar, Muzaffer Kılıç’ın sözlerini doğrulayan bir cevap verir:
– Atatürk, Cumhuriyet’in resmî bayrağını gök bayrak olarak kabul etmeği düşünmüştü, fakat bu hususta hiçbir neşriyat yapılmadığından, bu bayrağı kabul etmediler.
Celal Bayar’ın sağlığında, üstelik de Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü gibi resmî destekli bir kurumun dergisinde çıkan bu yazı üzerinde düşünmeye değer.
Celal Bayar’ın sözlerine göre eğer gök bayrak üzerine yeterli yayın yapılsa ve muhtemelen belgeler tatminkâr bulunsaydı, bugün al bayrağımızın yerinde mavi zemin üzerine kurt kafası bulunan Göktürk bayrağını kullanıyor olacaktık.
Enver Behnan Bey sözlerini şöyle noktalıyor:
“Atatürk harsta [kültürde] milliyetçi, medeniyette Batılı idi. Demek oluyor ki, gök bayrak onun mefkûresinde [idealinde] yaşıyordu. Gök renkli bayrağı kabul etmeyi düşündü, fakat çok güzel olan al bayrağımızdan da vazgeçemedi. (…) Şimdi O’nun kabrini kaplayan semada gök bayrağı hayal ediyorum!”
Dışişleri Bakanlığı’nın Lozan hatası
Dışişleri Bakanlığı’nda Ahmet Davutoğlu rüzgârı kendisini hissettirmeye başladı. Nitekim 19 Mayıs’ın Yunanistan’da resmen “Pontus günü” olarak anılması ve buna hükümet yetkililerinin de katılmasına “misilleme” olarak Dışişleri Bakanlığı hem bir kınama yayınlıyor hem de Lozan’ın bir maddesini hatırlatıyordu. Açıklama, aynı zamanda tarihle ilgili ince bir noktayı da gündeme getiriyordu. Bizimle ilgili kısmı şuydu:
“Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşımız sırasında Yunanistan’ın Anadolu’da tevessül ettiği vahşet ve mezalimi ve bu bağlamda, Lozan Antlaşması’nın 59. maddesinin, ‘Yunan ordusu veya yönetiminin savaş hukuku kuralları hilafına Anadolu’da sebep oldukları yıkımın Yunanistan tarafından tazmin edilmesi’ni öngördüğünü hatırlatmak isteriz.”
Yerinde bir tespit; ancak yanıltıcı bir bilgi. Lozan’ın sözü edilen maddesinde ‘tazminat’ kelimesi asla geçmez. Ya hangi kelime geçer? “Tamirat” kelimesi vardır ama “tazminat” yoktur. İngilizcesi “reparation”, Fransızca metinde ise “reparer” şeklinde ifade edilmiştir.
Zaten eğer Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında geçtiği gibi, Lozan’da Yunanistan’ı 1 lira bile olsa “tazminat”a mahkûm ettirebilmiş olsaydık, bu, dünya önünde Yunanistan’ın suçlu olduğunu ilan anlamına gelecekti. Sadece savaşta Anadolu’ya verdikleri zararı tamir ettirme şartını antlaşmaya koydurabildik.
Ancak İsmet Paşa, bırakın Dışişleri’nin açıklamasında geçtiği gibi ‘tazminat’ almayı, Yunanlıların resmen ödemeyi kabul ettikleri ‘tamirat’ bedelini dahi Venizelos’a bağışlamış, sanki avukatlığı kendisine düşmüş gibi, Yunanistan’ın 4 milyar altın Frank tutarındaki tamirat bedelini ödeyecek malî durumu olmadığını söyleyerek TBMM’nin bütün ısrarlarına rağmen Yunanlıları affetmiş, Meclis’te yaptığı konuşmada ise “Barışın bir an önce gerçekleşmesi için tarafımızdan büyük bir fedakârlık” yapıldığını ileri sürmekten çekinmemişti.
Peki İsmet Paşa’ya sormazlar mı? Madem Yunanlıların malî durumu bu parayı ödemeye müsait olmadığı için affediyorsunuz, peki Türkiye’nin durumu çok mu müsait idi de Lozan’da Osmanlı borçlarını son kuruşuna kadar ödemeyi taahhüt ettiniz? Hiç değilse bu borcun 4 milyar altın Frank tutan kısmını Yunanistan’ın üzerine yıksaydınız.
Ben de ne söylediğimin farkında değilim. Bizim bütün borcumuz ne kadardı ki, 4 milyar oradan düşülsün! Açın kitapları bakın, 1933 yılındaki konsolidasyonla borcumuz 962 milyon Franga bağlanmıştı, yani yaklaşık bizim Yunanistan’dan alacağımızın dörtte birine. Şöyle diyelim: Yunanistan’a lütfettiğimiz miktarla Osmanlı’dan kalan borcu biz 4 defa fazlasıyla ödeyebilir, hatta cebimizde yüklüce bir para bile kalabilirdi.
Nedense Osmanlı borcunu ödeye ödeye bitiremediğimizi dillerine dolayan İsmet Paşa kafasındakiler, Yunanistan’a bunun 4 katını hibe ettiğimizi söylemeyi unutuyorlar. Biraz ciddiyet beyler!
Daha Lozan’da yaptığımız o meşhur hesap hatasına değinmedik. Maliye memuru Hüsnü Himmetoğlu sayesinde çift hesaplanan bir borcumuz ortaya çıkmıştı. Ne kadardı biliyor musunuz bu borç miktarı? Tam 300 milyon lira! 300 milyon lirayı gözden kaçıranlar orta halli bir memur kadar hesap kitap bilmiyorlarsa, “Lozan’ı biz kimlere emanet etmişiz?” diye yeniden düşünmemiz gerekmiyor mu? m.armagan@zaman.com.tr

24 Mayıs 2009, Pazar

Bir cevap yazın